Info

Klik op het desbetreffende woord om meer info te bekomen.

Pastores

Eucharistievieringen                          Doopvieringen

Eerste communie en Vormsel          Huwelijk

Ziekenzalving                                       Uitvaart


Jaarlijkse evenementen                     Scholen

Feestzalen                                            Rusthuizen