Uitvaart

UITVAART

Als christen sluiten we ons leven hier op aarde af met een christelijke uitvaart in de kerk.

Zoals onze ouders ons aan het begin van ons leven naar de kerk hebben gebracht om ons te laten dopen en daarbij hebben gebeden dat we in ons leven gelukkig mogen zijn, zo brengen we onze dierbare overledene, op het einde van zijn leven, naar de kerk en bidden dat hij voor altijd gelukkig mag zijn bij God.


Zoals een kind bij het doopsel in de gelovige gemeenschap wordt opgenomen, zo willen we samen als gelovige gemeenschap de overledene uitgeleide doen naar een toekomst waarnaar we zelf nog onderweg zijn.


Wanneer iemand van uw familie overlijdt en u een christelijke uitvaart in één van onze kerken van onze pastorale zone  SILOAM wilt laten doorgaan, moet u gewoon naar de begrafenisondernemer stappen en hem laten weten wanneer en in welke kerk u de uitvaart van uw overleden familielid wenst te laten plaatsvinden.

De begrafenisondernemer verwittigt dan onmiddellijk de contactpersoon van onze pastorale zone SILOAM. Die contactpersoon zal de kerkelijke uitvaart verder regelen.

Korte tijd daarna neemt de voorganger van de uitvaart contact op met u om samen af te spreken hoe de uitvaartviering zelf zal georganiseerd worden.

U hoeft dus niet naar priester Cuong (Koen) of naar de verantwoordelijke van de parochie te bellen en zelf de begrafenis te regelen. Neen, dat is niet nodig.

De begrafenisondernemer doet alles voor u.