Doopsel

DOOPSEL

De geboorte van een kind is een ongelooflijk wonder en een reden tot grote blijdschap.

Het is voor veel ouders ook een diep religieuze ervaring,

want leven mogen doorgeven is met niets te vergelijken.

Je wilt de blijdschap delen met velen, de grootouders, familie, vrienden.

Je geeft het kind aan bij de burgerlijke stand.

Wij hopen dat je je pasgeboren kind ook na enige tijd wilt laten dopen.

Door de doop wordt je kind daadwerkelijk opgenomen in de geloofsgemeenschap.

Het krijgt te horen: jij, mensenkind, je bent ook een kind van God, een kind van het licht.


In onze Pastorale zone SILOAM mag u op elke zondag om 15.00u (ALLEEN op zondag) uw kind laten dopen.


Indien op die zondag er meerdere dopelingen zijn, dan is er een gemeenschappelijke doopviering.


De doopaanvraag gebeurt ten laatste één maand voor de doopviering plaatsvindt.


Emailadres: cuong.van.nguyen@telenet.be