TIJDVANHETJAAR

Maria


Hoe is het mogelijk

dat jij nog zoveel ‘aanbidders’ hebt na al die jaren? 

Wat heb jij dan toch gedaan

dat mensen jou blijven zoeken

in stille aanroeping, op zovele plaatsen?


Jonge vrouw,

eenvoud in gebed en in geloof,

uitziend naar Gods plan.


Sterke vrouw,

in een onvoorwaardelijk Ja:

de weg naar Jeruzalem,

lijdend om je Zoon.


Krachtige vrouw

- zelfs na zijn dood -

herrezen,

mensen samenbrengend,

gemeenschap rond zijn Levend Woord.


Het blijft mogelijk

dat wij inspiratie vinden

in je eenvoud,

in je gebed,

in je geloof.

Het geeft ons kracht

om ‘ja’ te zeggen,

mee te werken aan Gods plan.