TIJDVANHETJAAR

Waar twee of drie

Het is al eens gebeurd

dat de koude van de winter

moest wijken

voor de lente en het nieuwe leven.

Het is al eens gebeurd

dat een dode boom

nieuwe scheuten kreeg

en onverwachts nog vruchtbaar werd.

Dat is al meer dan eens gebeurd.

 

Het is al eens gebeurd

dat Iemand uit de dood is opgestaan.

Niemand, zo zei Hij,

heeft grotere liefde dan hij

die zijn leven geeft voor zijn vrienden.

 

Waarom zouden wij dan

halsstarrig blijven beweren

dat wij machteloos zijn,

dat de dood het laatste woord heeft?

 

Waar twee of drie in zijn naam samenzijn,

is het leven niet meer tegen te houden.

 

Maar waar zijn ze te vinden,

die twee of drie?

 

Als jij nu eens zou beginnen

met nog iemand

en nog iemand

en nog iemand...