Bellingen

BELLINGEN O.-L.-VROUW

-Deze éénbeukige kerk werd in gotische stijl opgetrokken

begin 17de eeuw (1619-1635) door de Augustijnen van Cantimpré. Die zich hier vestigden nadat hun abdij in

Frankrijk werd verwoest. Samen met de kerk werden er ook een klooster en abtshuis gebouwd. In 1669 keerden de kloosterlingen terug naar Cantimpré.

Bellingen bleef een priorij tot het werd afgeschaft in 1796.

Het huidige gebouw werd begin 2013 gerestaureerd en terug in gebruik genomen op kerstdag 2014.

Heden worden er nog dopen,communies,huwelijken, uitvaartplechtigheden, en om de 2 maanden een eucharistieviering gedaan op zondagavond of gebedsveringen op feestdagen.


-Contactpersoon

Gilberte Derijcke

Trapstraat 14

1674 Bellingen     (02/360 00 07)

-Antenneploeg (parochieploeg) :

         Esther Vanlathem en Paula Barbé

-Verenigingen

* KWB

* Okra

* SAMANA Ziekenzorg

          Leden : Agnes Brisaert, Bea Bonnarens, Elza Wouters

                       (huisbezoekverantwoordelijke)

                  Paula Barbé (administratief verantwoordelijke).

                  Occasionele Medewerkers :

                  Agnes Clement, Esther Vanlathem en Betty Leroux.

-Voorgangers gebedsvieringen:

        Stefaan Meerts & Vik Godefroy.


- Koster:     Gustave Marit.


- Kerkraad:  voorzitter, secretaris en   

       penningmeester: Annie Van Wichelen

       Leden : Julien Cochez , Piet Derijckere

            en Stefaan Meerts.